enter image description here

Senast uppdaterad: 23-09-05 av Johan Carlsson Carlsson

Förbundsstyrelsen

Tobias Stenström Ordförande
Patrik Norrman Adj. sekreterare
Henrik Pihlblad Controller
Karin Herder Ordförande Dam & Flickutskott
Camilla Fjellman Kommunikationsansvarig
Anders Martinsson Ordförande Utvecklingskommittén
Henrik Nilsson Ansvarig Anläggningsutskott
Tomas Meijer Suppleant
Hanna Pehrsson
Mikael Ström Ledamot SHL förening

Valberedningen

Andreas Evander
Charlotte Utbult
Petra Johansson