enter image description here

Senast uppdaterad: 22-12-22 av Johan Carlsson Carlsson

Personal

Patrik Norrman Kanslichef (ansvarig för våra Cuper & Event)
Johan Carlsson Tävlings- & domarkonsulent (Serieadministratör, Domartillsättare & Webmaster)
Marit Tollesson Kanslist (Administratör av löpande ekonomihantering & kursinbjudningar)